Ttü lõpetamise tingimused sosbioboeren.nl
tallinna kaubamaja aktsionärid
tallinna ülikool referaadi vormistamine
mareki mööbel
katuse a&o oü
sunonuumid sonastik


Õpilase tunnustamise tingimused ja kord – Riigi Teataja

ttü lõpetamise tingimused
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

TTÜR DIGIKOGU

ttü lõpetamise tingimused
Pidevaks tööstaažiks TTÜ-s loetakse vaheaegadeta töötamist alates tööleasumisest TTÜ-sse. Töölepingu lõpetamine ja uue sõlmimine sama töötajaga kuni kahe kuu jooksul ning töölepingu peatumine seaduses ettenähtud juhtudel ei katkesta pidevat tööstaaži TTÜ

Mittetulundusühingu TTÜ Robotiklubi põhikiri [TTÜ Robotiklubi]

Doktoritöödele esitatavad nõuded on detailsemalt kehtestatud TTÜ nõukogu määrusega "TTÜ lõpetamise ja akadeemiliste kraadide kaitsmise tingimused ja kord" . 2.7. Doktoritööde vormistamise juhised kehtestab rektor ( üldkäskkiri 12.04.2004 nr 44 ).

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

MÄÄRUS - innomet.ttu.ee

VÄLJAVÕTTEID TTÜ NÕUKOGU MÄÄRUSEST „TTÜ LÕPETAMISE JA AKADEEMILISTE KRAADIDE KAITSMISE TINGIMUSED JA KORD“ MAGISTRIÕPPE OSAS TTÜ-s antakse järgmisi magistrikraade: 1) tehnikateaduse magister (Master of Science in Engineering); MSc; 2) oodusteaduse magister (Master of Science in Natural Sciences); MSc;

Vilistlase otsing < Vilistlane < Tallinna Tehnikaülikool

Õpingute lõpetamise eeskirjas (edaspidi eeskiri) sätestatakse rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, integreeritud õppe ja doktoriõppe lõpetamise alused ning bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraadide kaitsmise tingimused ja kord Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi ülikool või TTÜ). § 2. Akadeemilised kraadid

MAGISTRITÖÖDE VORMISTAMISE KORD JA TÖÖDELE …

ttü lõpetamise tingimused
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

ALGTEKST-TERVIKTEKST Kehtestatud TTÜ nõukogu …

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

3+2 magistrõppe õpingukorraldus

ttü lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eeskirjaga sätestatakse bakalaureuseõppe, magistriõppe, doktoriõppe, ehitus-inseneriõppe (edaspidi inseneriõpe) ja rakenduskõrgharidusõppe lõpetamise ning bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraadide kaitsmise tingimused ja kord Tallinna Tehnikaülikoolis § 2. TTÜ-s antavad akadeemilised kraadid28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: