SOS voor biologische melkveehouders

  Save      Organic  Sector

Ja, een VRIJSTELLING voor biologische melkveehouders van de mest-fosfaatwet. Maar minister Schouten blijft

Nee zeggen. Wij willen het nu aan de rechter voorleggen.   
Spaart u mee met ons voor de juridische procedure? 
  
Onze crowd-fundingsactie is te vinden op:   Geef ons de VIJF!

In Nederland zijn circa 18.000 melkveebedrijven. Zo'n 450 van hen werken biologisch.
Vaststaat dat biologische landbouw op nummer 1 staat als het gaat om duurzaamheid, biodiversiteit, dierenwelzijn en in samenhang met de omgeving produceert. 
Op 1 januari 2018 is het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. Een mestquotum. Alleen als je een fosfaatrecht koopt, mag je een extra koe houden. Deze fosfaatwet kwam er omdat er teveel mest (fosfaat) werd geproduceerd door bedrijven, dat was tegen de derogatie-afspraak met Brussel.
Biologische melkveehouders hebben echter een eigen mest -en zuivelmarkt. Zij hebben zelfs mesttekort en doen niet mee aan derogatie. Toch moeten zijn van het ministerie aan het dure mestquotum meedoen. Minister Schouten weigert de bioboeren een Vrijstelling te geven in de fosfaatwet. Erg onrechtvaardig en bovendien kunnen veel bioboeren de dure rechten niet financieren. De toekomst van de biologische sector staat op het spel.

Wij als SOS-bioboeren stappen niet zomaar naar de rechter. Eerst zijn we in Den Haag geweest. Maar minister Schouten wil ons nergens in tegemoetkomen. Toen naar Brussel. De Europese Commissie wil WEL een vrijstelling voor bioboeren van de Fosfaatwet.
Toch blijft minister Schouten weigeren. Rest ons nog 1 kans: 

Biologische melkveehouders gaan nu naar de rechter. Zij starten een procedure tegen de overheid om toch vrijgesteld te worden voor het kopen van rechten voor hun latente mestplaatsingsruimte.

Vandaar een crowd-funding, dan kunnen wij een juridische procedure financieren. 
Streefbedrag:
 30.000 euro.


Boegbeeld van de SOS-biogroep is Nynke Oostra (26) uit Jellum. Zij geeft de aftrap van de crowd-funding op 23 december 2018. 

Ons credo is:

' Geef ons de VIJF ! '   

Voor 5 euro betekent u al veel voor ons, doneer via: 

https://www.doneeractie.nl/39-geef-ons-de-vijf-39/-32183 Nynke Oostra in de strostal op het biologisch melkveebedrijf van haar ouders. 

Het familiebedrijf is voorloper als het gaat om biodiversiteit, duurzaamheid en dierenwelzijn. EN: ernstig getroffen door de Fosfaatwet. Het is daardoor onzeker of Nynke het bedrijf van haar ouders over kan nemen.
Maar wij gaan er met elkaar voor zorgen dat hun familiebedrijf en dat van honderden collega bioboeren hun nood kunnen voorleggen aan de rechter. 


Steun ons: teken ook tot 1 maart 2019!


Zij hebben al getekend:

50353

ACHTERGROND informatie
De Fosfaatwet (fosfaatrechtenstelsel) is ingevoerd op 1 januari 2018 door minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw. De wet reguleert de groei van de melkveehouderij en daarmee teveel mest(fosfaat)productie. De gangbare melkveehouderij mag van de Europese Commissie meer mest per hectare aanwenden als de fosfaatproductie niet verder stijgt. Dit heet derogatie. Maar de mest en dus fosfaat steeg tot boven de grenzen. 
Daarom de fosfaatwet, dat is een mestquotum.
Meer koeien houden? Dan fosfaatrechten kopen van een stoppende collega. 

BIOLOGISCHE MELKVEEHOUDERS  maken geen gebruik van derogatie. Zij hebben een eigen mest-en zuivelmarkt zonder mestoverschot. Zij hebben juist een MESTTEKORT. Toch moeten de biologische melkveehouders meedoen aan de Fosfaatwet en dus fosfaatrechten kopen. Dit is verbijsterend.
Zij zijn een afgebakende groep die milieuvriendelijk produceert. 
De Fosfaatwet zorgt voor financiële problemen en een teruggang van het aantal bio-boeren.

VRIJSTELLING 
Op maandag 30 april heeft de SOS-groep van biologische melkveehouders een Vrijstelling aangevraagd bij het ministerie van Landbouw. Om vrijgesteld te worden van het kopen van fosfaatrechten. Maar minister Schouten weigert. Ze kan wel een vrijstelling verlenen, maar ze wil het niet. Brussel is juist voor een vrijstelling van biologische boeren, lees de brief uit Brussel.