Osanike nimekiri äriregister sosbioboeren.nl
koolitused töötukassa
tartu ülikool semestrid
mõis hiiumaa
sõiduplaan tak ee
töötukassa lahtiolekuajad


Äriseadustik – Riigi Teataja

E-äriregister koondab andmed kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta. Infosüsteemis saab lisaks äri- ja mittetulundusühingutele ning sihtasutustele vaadata ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike institutsioonide andmeid.

Ametlikud Teadaanded

osanike nimekiri äriregister Osanike koosoleku protokolli üldvorm. AVA Tantsukool OÜ osanike koosoleku protokoll AVA Tantsukool OÜ, registrikood 10439648, aadress Kalev 32-56, 652005, osanike koosolek toimus "__22___" ___aprill___2014 kontoris aadressil Kalev 32- 56, 652005. Koosolek algas kell 10:00. Koosolek lõppes kell 13:00. Osakapitali suurus koosoleku toimumise kuupäeva seisuga on 3000 euro.

4.2.6. Osaühing OÜ - ÕPIK - ÕPIK - EESSÕNA

(1) Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole kõigi osanike häältest, kui seaduse või ühingulepinguga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Osanikud võivad otsuse vastu võtta ainult siis, kui kõigile osanikele on hääletamisest eelnevalt teatatud.

finance.ee

Äriregister Äriregistri avalikkus Registrikood B-osa registrikaardi andmed Osanike võrdsus Sissemaksed Ühingu juhtimine Osanike otsuse vastuvõtmine Osaniku õigus teabele Osanike nimekiri Raamatupidamine Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine

Äriregistri teabesüsteem

osanike nimekiri äriregister tõenäoliselt kõne alla kaks võimalust: osanike nimekirju võiksid registreerida ja pidada nii äriregister (edaspidi ÄR) kui EVK. Kuivõrd EVK-s on vastav süsteem juba sisse töötatud, siis on EVK-l teatud eelis, kuid ka ÄR on seni kogunud isikutelt osanike nimekirja pidamiseks vajalikke andmeid.

Kuidas vahetada registris juhatuse liikmeid? - Hea Kodanik

osanike nimekiri äriregister Osanike nimekiri/List of shareholders Vajalikud dokumendid: Teavitus jagunemisest, kui jaguneva ühingu väärtpaberid on registreeritud NCSD Eesti filiaalis ja jagunemine toimub eraldumise teel ning jaguneva ühingu kapital ei muutu.

Ümberkujundamine — Nasdaq CSD

osanike nimekiri äriregister (1) Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole kõigi osanike häältest, kui seaduse või ühingulepinguga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Osanikud võivad otsuse vastu võtta ainult siis, kui kõigile osanikele on hääletamisest eelnevalt teatatud.

NasdaqCSD - Börsiettevõtete aktsiaraamatud

Nasdaq Tallinn kaubeldavate väärtpaberite aktsiaraamatud on avalikud lähtuvalt Eesti väärtpaberite registri seaduse § 7 lõige 2 punkt 1.

Osaühing | Justiitsministeerium

Kuidas vahetada registris juhatuse liikmeid? Juhatuse liikmete või põhikirja vahetamine registris. Organisatsiooni juhatuse liikmete kustutamiseks registrikaardilt või sinna uute kandmiseks tuleb mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile (n-ö äriregister, ehk asutusena maakohtu registriosakond) esitada avaldus, millele kirjutavad alla kõik uued juhatuse liikmed, kinnitades

Osanike nimekiri EVK-s – astu uksest sisse, välja saad

Millist teavet Taani äriregister pakub? Teave täisvastutusega aktsionäride või osanike isiklike aadresside kohta, kui see aadress erineb äriühingu aadressist, avaldatakse taotluse alusel. Andmebaasi abil on võimalik moodustada isegi väljavõte või nimekiri enda määratud kriteeriumide alusel. See on lihtne ja ei võta palju aega.28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: