Mõttekriips koma sosbioboeren.nl
lounakeskus ekspress
tv3 otse kättemaksukontor
soiduplaan 145
tööpakkumised suveks noortele
keskkonnaspetsialist tööpakkumised


Punkt ja koma - dspace.ut.ee

Tutvu eespool osutatud kirjutistega koma kasutamisest ja täida alltoodud ülesanded. Vali välja 3-5 enda jaoks olulist (uudset) komareeglit ja too iga reegli kohta mõned näited. Mis Sa arvad, kas vigade rohkus koma kasutamisel on tingitud kirjutajate keelelisest lohakusest, puudulikest teadmistest/ oskustest või keelereeglite keerukusest?

Kasutaja arutelu:Taavitaavi/Pilvandmetöötlus – Vikipeedia

Jah, eeslisand "president" peab nimega ühilduma, kuna lisandil on täiend ("Euroopa Parlamendi"). Koma pole sõna "presidendi" järele tarvis panna, kuna muudest lisanditest ei eraldata komaga olendit märkivaid laiendamata lisandeid, kui need ei ühildu oma põhisõnaga, vaid jäävad nimetavasse käändesse.

Rind- ja põimlause - Sarnased failid

Mõttepöörde ees on harilikult koma, ent võib olla ka mõttekriips, kui koma jääb kirjutaja meelest nõrgaks, nt Elektrihind alla – ja kohe! Naerata – ja maailm naeratab koos sinuga. • Kas mõttekriips ja koolon võivad olla kõrvuti? Sellisel juhul mõttekriips kustub, nt Ta ütles mulle – ja ma teadsin, et tal

Kirjavahemärkide kasutus - Kirjavahemärgid

Jah, eeslisand "president" peab nimega ühilduma, kuna lisandil on täiend ("Euroopa Parlamendi"). Koma pole sõna "presidendi" järele tarvis panna, kuna muudest lisanditest ei eraldata komaga olendit märkivaid laiendamata lisandeid, kui need ei ühildu oma põhisõnaga, vaid jäävad nimetavasse käändesse.

Mõttekriips

Side- ja mõttekriips Kuigi arvutikirjas tekstide puhul ei järgita sageli korrektset side- ja mõttekriipsu kasutamist, on neil kirjavahemärkidel täita erinev funktsioon. I. Nii on sidekriips seotud sõnade kokku- ja lahkukirjutamisega, aga ka teksti stiiliga (nt lugemist hõlbustav sidekriips).

EKI eurokeelehoole

mõttekriips koma Koma . ja, ning, nii kui ka ette, kui neile eelneb üte, järellisand, kõrvallause, verbita lauselühend. aga, kuid, vaid, ent ette koond- ja rindlauses vastandatud lauseliikmete või osalausete eraldamiseks . Koolon . koondlauses loetelu ees kui sellele eelneb kokkuvõttev sõna või fraas. rindlauses seletava või täpsustava osalause ees

Kirjavahemärkide reeglid | Eesti keel ja kirjandus

Lühikokkuvõte. Reeglid erinevate kirjavahemärkide kohta, näitelaused. Materjali pikkus umbes 2 lk. Märksõnad. punkt, küsimärk, hüüumärk, koma, sidekriips

EKI eurokeelehoole

Mõttekriips pannakse 1) koondlauses loetelu järel kokkuvõtusõna ette: Nukuteatris mängitakse väikelastele, koolilastele, noortele ja täiskasvanutele – igas vanuses vaatajatele ; 2) kiilu eraldamiseks: Kriipsu pikkuste eristamine – välja arvatud vahetegemine mõtte- ja sidekriipsu vahel – ei ole õigekirjaküsimus.

Side- ja mõttekriips

punkti ega koma, seega on nt kolmteist tuhat kakssada nelikümmend üheksa õige kirjutada 13 249. Kas arvu 3800 asemel võib kirjutada ka 3,8 tuhat Maja- ja korterinumbri vahel on mõttekriips, majanumbrit täpsustab väike täht: Pärna 15–4, Põhja pst 6c–17. Kuidas kirjutada arvudega kakssada kaheksakümmend28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: