Lõputöö mall ttü sosbioboeren.nl
rahakratt äripäev
sushimon tallinn
hooldekodu tallinn
äripäev infopank
ttü raamatukogus ruumi reserveerimine


lõputöö köitmine tallinnas - DELFI Naistekas
Selle lõputöö ülesandeks on valida TTÜ isejuhtivale autole sobivad lähedusandurid, arvestades autol olevat muud sensoorikat ja funktsioone, mida valitud lähedusanduritega teha tahetakse. Autonoomsed sõidukid on viimastel aastatel järjest populaarsemaks muutumas, kuid siiani ei ole

Sürje: konveiermeetordil bakalaureuseõpe ei lase lõputöö mall ttü
Lõputöö koostamise metoodikat käsitletakse vaid sellisel määral, mis on vajalik seletuskirja osade sisu üldiseks määranguks. Juhend on koostatud TTÜ elektroenergeetika instituudi metoodilise juhendi (Lõputöö koostamine. Juhendmaterjale bakalaureuse-, kraadieel- ja diplomiõppe üliõpilastele ning lõputööde juhendajatele.

TTÜ üliõpilaskodu läbis põhjaliku ravikuuri - Eesti
Lõputöö teemad: bakalaureuseõppe lõpetajale; magistriõppe lõpetajale; Teemade loetelus esitatud on näitlik. Kindlasti tasub vaadata ka juba kaitstud tööde teemasid ning siis juba pöörduda potentsiaalse töö juhendaja poole. Lõputöö teema valik. Lõputöö teema valik peaks toimuma hiljemalt 3 kuud enne plaanitavat kaitsmist

Lõputöö Teemad - Tallinna Tehnikaülikool
TTÜ esileht Instituut Lõputöö vormistamise mall (DOC) Kaitsmise läbiviimiseks esitatakse kaitsmiskomisjonile lõputööde vormistamise juhendis loetletud dokumentidele lisaks: Metaandmed, nii paberkandjal kui ka elektroonilises vormis …

Lõputöö ja lõpetamine < Tudengile < Infotehnoloogia
Ehitusinfo modelleerimise rakendamine ehitiste elutsükli erinevates etappides TTÜ Tartu Kolledžis õpetatavate tarkvarade toel. Implementation of building information modeling in different phases of buildings’ life cycle based on the software taught in TUT Tartu …

TTÜR DIGIKOGU lõputöö mall ttü
(Bakalaureuse lõputöö) 10. Milvek H. 2014. Liiva ja kruusa varustuskindluse ja keskkonnaalaste probleemide analüüs seoses Sibila-, Mõisametsa- ja Mõisametsa II taotletavate mäeeraldiste kasutuselevõtuga (Magistri lõputöö) 11. Orru M., Lehtmets K. 2012. Keskkonnamõju hindamine – uuring või hinnang

Lõpetajale < Logistika < Magistriõpe < Õppetöö < Mehaanika lõputöö mall ttü
TTÜ pressiesindaja ütles Postimehele, et ülikool esitas 11. mail prokuratuurile kuriteoteate juhtumi uurimise alustamiseks. «Plagiaat on ülikooli seisukohalt väga raske rikkumine akadeemiliste tavade vastu ja igasugune autoriõiguste rikkumine on rangelt keelatud tegevus,» lisas ta.

MAGISTRITÖÖDE VORMISTAMISE KORD JA TÖÖDELE …
Lõputöö kaitsmine on tegevus, mida vähesed naudivad. Enamasti muretsetakse enne kaitsmist endal müts peas halliks ja mõeldakse asi palju hullemaks kui see tegelikult on. Paar kuud tagasi pöördus minu poole üks asjalik tütarlaps, kes lisaks mütsi halliks muretsemisele ka oma mantli halliks muretses.

Lõputöö kaitsmine: 10 kontrollküsimust, mis sind aitavad
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE TTÜ … lõputöö mall ttü
Tallinna Tehnikaülikooli rektori Peep Sürje sõnul on nõrga lõputöö puhul võrdselt süüdi nii tudeng ise kui ka juhendajad, kes peavad vahel konveiermeetodil tudengite töid läbi vaatama.

Kirjalike tööde vormistamine < Tudengile < Raamatukogu lõputöö mall ttü
Lõputöö vormistamine artiklina tuleb enne lõputöö kirjutamisega alustamist kooskõlastada juhendajaga. Artikkel võib olla valminud kaasautorsuses TTÜ õppejõud(dude)ga, kuid esimeseks autoriks peab olema üliõpilane. Artikli maht peab olema vähemalt 7000 sõna koos kasutatud allikate loeteluga.

Studioosus aprill 2017 by TTÜ Tudengiajakiri - Issuu
TTÜ ÕPPEINFOSÜSTEEM. Lõputöö ja lõpueksam. Korralised bakalaureuse-, magistri- ja integreeritud õppe ning rakenduskõrgharidusõppe lõputööde kaitsmised ja lõpueksamid viiakse läbi akadeemilises kalendris märgitud ajavahemikul kaks korda aastas. Doktoritööde kaitsmised toimuvad aastaringselt.28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: