Leo võhandu ttu sosbioboeren.nl
kuidas teha valeraha
tallinna lennujaam personalijuht
tsk mööbel
o diário de anne frank versão definitiva
ttü teedeehitus


Matemaatiku laual on teemad sünnitusabist kosmoseni | TTÜ100
Leo Vohandu of Tallinn University of Technology, Tallinn TTU with expertise in Artificial Intelligence, Computer and Society, Computing in Mathematics, Natural Science, Engineering and Medicine.

PhD students < Department - ttu.ee
When my supervisor Leo Võhandu suggested 8 years ago to write my diploma work on a topic named stable marriage problem, I instantly agreed. The topic certainly had an attractive name that seemed to spark interest in almost everybody. The topic is also rich in different variants of the classical problem

Õppematerjalide lehekülg - tud.ttu.ee
4) Tarmo Veskioja, doktorand (3. aasta), doktoritöö teema on “Stabiilne paaripanek”, juhendaja Leo Võhandu. 5) Tanel Alumäe, doktorand (1. aasta), doktoritöö teema on “Eestikeelse kõne tuvastus”, juhendaja Leo Võhandu

Leo Vohandu | PhD | Tallinn University of Technology
Karin Lindroos, doktorikraad, 2008, (juh) Leo Võhandu, Mapping Social Structures by Formal Non-Linear Information Processing Methods: Case Studies of Estonian Islands Environments (Sotsiaalsete struktuuride kaardistamine formaalsete mittelineaarsete infotöötluse meetoditega: juhtumiuuringud Eesti saarte keskkondades), Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut.

TalTechDigital < Projektid < Tallinna Tehnikaülikool leo võhandu ttu
Tallinn University of Technology, the only technological university in Estonia, is the flagship of Estonian engineering and technology education.

Automaatika - digiteek.lib.ttu.ee
TPI arvutuskeskuse teaduslik juhendaja, dotsent Leo Võhandu töötamas, 13.mai 1975.a. TPI automaatika kateeder. TPI elektronarvutite kateedri õppemeister Sven Liivar, 1983.a. Üliõpilased Veiderman ja Zolotarevski TPI automaatreguleerimise laboris, 1970. aastate lõpp.

TalTech Tarkvarateaduse instituut - maurus.ttu.ee
A read is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.

Leo Võhandu: matemaatiku laual on teemad sünnitusabist leo võhandu ttu
by Leo Võhandu The problem of hidden parallelism of algorithms based on theory of monotone systems is discussed. A new fast algorithm for separation of all maximal cliques on finite non-oriented graph is described.

(PDF) MULTIVARIATE DATA VISUALIZATION IN SOCIAL SPACE leo võhandu ttu
IADIS International Conference Applied Computing 2006 MULTIVARIATE DATA VISUALIZATION IN SOCIAL SPACE Karin Juurikas Tallinn University of Technology Kopli 101, 11712 Tallinn, Estonia Ants Torim Tallinn University of Technology Raja 15, 12618 Tallinn, Estonia Leo Võhandu Tallinn University of Technology Raja 15, 12618 Tallinn, Estonia ABSTRACT We present a …

TalTechDigital < Projects < Tallinn University of Technology leo võhandu ttu
Leo Võhandu. sündinud 2. septembril 1929. 1966–1997 töötas TTÜ informaatikainstituudis kateedrijuhataja, vanemteaduri, dotsendi, professorina, alates 1997. a emeriitprofessor. Tiigrihüppe Sihtasutuse asutajaliige, mitmete ekspertkomisjonide liige Eestis ja välisriikides. Juhendanud rida nii Eesti kui ka rahvusvahelisi projekte, nt

Tarmo Veskioja | Tallinn University of Technology, Tallinn
Tallinna Tehnikaülikooli Tarkvarateaduse instituudi veebipõhine õppekeskkond. See on alternatiiv Moodle kasutamisele.28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: