Eki.ee sünonüümisõnastik sosbioboeren.nl
metos tööpakkumised
tartu äriregister
puidust köögimööbel
mis on liustik ja kuidas see tekib
hiiumaa puhkekohad


eki.ee Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic - Alexa

Sünonüümisõnastik) 1 61 Sarv, I. Oodatud fraseoloogiasõnaraamat (Asta Õim. Fraseoloogiasõnaraamat) 2 135 Tedre, Ü. Üks ilus raamat (Tartumaa saja-aastaste jutud. Valimik murdetekste V. Kogunud Hella Keem) 7 498 Tiits, M. Praktiline leksikograafia (Bo Svensén. Practical Lexicography.

Kategooria:Eesti keel – Vikisõnastik

Sõnastikud, raamatud, eesti murded, keeleteaduse bibliograafia, uurimisteemade publikatsioone, keelenõu, kohanimed, tekstikorpus, terminoloogia, tarkvara

EKI.ee - Eesti Keele Instituut

Käsitööteaduse oskussõnad eesti - inglise - soome - vene - saksa - rootsi - taani 2111 terminit

eelex.eki.ee - Leksikograafi töökeskkond

Leksikograafi töökeskkond (allpool EELex) on veebipõhiste töövahendite kompleks, mis ühendab sõnastike koostajatele ja toimetajatele vajaliku tarkvara ja keeleressursid, toetab rühmatööd ja pakub eesti keele tuge.. EELexi tarkvara on sõnastike haldussüsteem, mis võimaldab sõnastikke koostada, toimetada ja küljendada, teha lihtsaid ja keerulisi struktuuripõhiseid päringuid ning

Kasutatud allikad

Erinevate sünonüümsete mõistete, teemakohaste terminite ja kaudsemalt seotud märksõnade kaardistamiseks ja visualiseerimiseks on hea koostada kas ülevaatlik mõistekaart, sõnapilv, tabel või kasvõi lihtsalt veebidokument, mida saate pidevalt täiendada.

Keeleveeb

Erinevate sünonüümsete mõistete, teemakohaste terminite ja kaudsemalt seotud märksõnade kaardistamiseks ja visualiseerimiseks on hea koostada kas ülevaatlik mõistekaart, sõnapilv, tabel või kasvõi lihtsalt veebidokument, mida saate pidevalt täiendada.

The Dictionary of Estonian Synonyms – META-SHARE

eki.ee sünonüümisõnastik
Sünonüümisõnastik See on TA Eesti Keele Instituudi poolt 1991. aastal kirjastatud sõnastiku WWW versioon. Sõnaraamatus on ligikaudu 10000 sünonüümirida, mis koosnevad üksiksõnadest, sõnaühenditest, sealhulgas fraseologismidest.

Kasutatud materjalid

eki.ee sünonüümisõnastik
Uno Liivaku on esitanud mitu stiililt värskemat sõna: tubli, silmapaistev, esileküündiv, suurepärane, imetlusväärne, imeteldav. 5 Asta Õimu „Sünonüümisõnastik” juhib meid sõna legendaarne juurest artikli kuulus 2 juurde, millest leiame (peale legendaarse) järgmised keelendid: nimekas, tuntud, nimega (nt nimega kirjanik

Sünonüümisõnastik

eki.ee sünonüümisõnastik
This is a comprehensive dictionary of Estonian synonyms, offering words used in writing and/or speech, including a selection of older, dialectal and colloquial words or …

Subjects - Käsitööteaduse oskussõnad

1. Klõpsa alltoodud loendis sõnastikel, kust soovid otsida. 2. Kirjuta lehekülje päises olevasse lahtrisse otsisõna ja vajuta Enter-klahvi. Keeleveeb teeb …

Keeleveeb

eki.ee sünonüümisõnastik
We would like to show you a description here but the site won’t allow us.28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: