Töötukassa juhendamistasu sosbioboeren.nl
hiiumaa reisijuht
dj bobo tallinn
tallinna kaubamaja direktor
kuusakoski paldiski avatud
töötukassa räpinas


Töötukassa juhendamistasu - RMP.ee töötukassa juhendamistasu
Tööturuteenused Tööpraktika Tööandjale koolituskulude hüvitamine Proovitöö Palgatoetus Minu esimene töökoht Erivajadusteg a inimeste

Töökohapõhine õpe | Viljandi Kutseõppekeskus
Riikliku koolitustellimuse alusel rakendatud töökohapõhise õppe kulud katab kool koolis toimuva õppe ja juhendajate koolituse ning koolipoolsele juhendajale makstava juhendamistasu ulatuses. Vastavalt praktikalepingus kokkulepitule kannab kool kuni 50% koolitusrahast üle ettevõttele sealsele juhendajale juhendamistasu maksmiseks.

Töötukassa kui partner tööandjale 25.02.2015
Raha on töötukassa andnud ohtralt. 2008. aastal maksti praktikandile stipendiumi ja sõidutoetust kokku üle 1,6 miljoni krooni ning ettevõtetele praktika juhendamistasu 5 miljonit krooni. 2009. aastal olid need arvud vastavalt üle 7,3 miljoni ja 15 miljonit krooni.

TÖÖPRAKTIKA: kuidas firmad töötukassa abiga masu üle töötukassa juhendamistasu
Eesti Töötukassa juhendamistasu . Teemal on 1 kasutaja ja 6 vastust. Viewing 6 reply threads. S, 17.08.2018, 12:12 #44828. Inimene on võetud firmasse Eesti Töötukassa kaudu juhendamispraktikale. Inimene selle eest palka ei saa, vaid omandab oskuse 4 kuu jooksul tasuta.

TÖÖPRAKTIKA: kuidas firmad töötukassa abiga masu üle
Raha on töötukassa andnud ohtralt. 2008. aastal maksti praktikandile stipendiumi ja sõidutoetust kokku üle 1,6 miljoni krooni ning ettevõtetele praktika juhendamistasu 5 miljonit krooni. 2009. aastal olid need arvud vastavalt üle 7,3 miljoni ja 15 miljonit krooni.

Tööpraktika | Töötukassa töötukassa juhendamistasu
Aasta jooksul on Rapla maakonnas töötukassa kaudu tööpraktikat alustanud rohkem kui sada töötut. Lõviosa neist on selle teenuse kaudu ka endale töökoha leidnud. Tööpraktika on tööturutee-nus, mida pakub registree­ritud töötutele Eesti Töötu­kassa koostöös tööandjatega. Eesti Töötukassa teenusejuhi Imbi Musta sõnul lähtutakse tööpraktika korraldamisel sellest, mis

Praktika - Töökasvatus
Tööpraktika kestab kuni 4 kuud, mille jooksul osaleja saab stipendiumit ning tööandja juhendamistasu. Juhendamistasu määr on Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäär iga praktikandi kohta. Esimesel kuul makstakse 100% juhendamistasu iga praktikandi osaletud tunni eest, teisel kuul 75% ning kolmandal ja neljandal 50%.

Juhendamistasu - RMP.ee
tulu liik 3500 5002 Töötajate töötasu 390 Eesti Töötukassa juhendamistasu Tööjõukuludega kaasnevad 506 maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 133 Eesti Töötukassa 0922 Mooste Mõisakool 09212 55 Majandamiskulud 5648 Kommunikatsiooni tulu liik 3500 5525 -, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 300 Eesti Kooriühing

Nädaline: Tööpraktika aitab nii - Töötukassa
Töötukassa palgatoetuse kanne . Teemal on 12 vastust, 2 kasutajat, muutis ruti 9 aastat, 3 kuud tagasi. Viewing 10 reply threads. Merike 16.07.2010, 10:21 #17944. Kas Töötukassalt saadava palgatoetuse kannet teete samamoodi kui neilt saadava juhendajatoetuse kannet? juhendamistasu on midagi muud kui palgatoetus.28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: