Ttü õppekorralduse eeskiri sosbioboeren.nl
ttü kaalutud keskhinne
kuidas suri urmas ott
tartu lõunakeskus omniva
lààne elu
apelsinitüdruk rahva raamat


Lisaeksam õppeaines Andmebaaside programmeerimine …

Õppekorralduse eeskiri. Õppekoormus. VÕTA on tasuline, v.a pärast 01.09.1995 TTÜ-s sooritatud õppeainete taotlemisel. Akadeemiline puhkus. Akadeemilisele puhkusele on võimalik minna omal soovil, ajateenistuse läbimiseks, tervislikel põhjustel ja seoses lapsehoolduspuhkusega.

Õppekorralduse eeskiri - Euroakadeemia

Kehtestatud TTÜ nõukogu 19.02.2013 määrusega nr 3 Muudetud TTÜ nõukogu 17.12.2013 määrusega nr 14 Muudetud TTÜ nõukogu 20.05.2014 määrusega nr 4 Muudetud TTÜ nõukogu 16.06.2015 määrusega nr 4 Muudetud TTÜ nõukogu 22.09.2015 määrusega nr 5 Tallinna Tehnikaülikooli õppekorralduse eeskiri

TTÜ Üliõpilasesinduse stipendiumikonkursi eeskiri

Euroakadeemia õppekorralduse eeskiri (kehtiv alates 1. juulist 2016) eesti keeles, на русском языке ja in English on Euroakadeemias õppetööd ja õppetööalaseid suhteid reguleeriv alusdokument. Eeskirja ülesanne on tagada Euroakadeemia õppetegevuse tõrgeteta, eesmärgipärane ja seaduslik toimimine ning üliõpilaste võrdne kohtlemine ja läbipaistvus õppetöö

TTÜ õiguse instituut > Õpe

hindamislehele hinne “0” (puudulik)." (TTÜ õppekorralduse eeskiri) •Eksamile tuleb vastata kolmele küsimusele. Ettevalmistamiseks piisab slaidide lugemisest. Pikkade tekstide lugemine pole kohustuslik.

Info_tudengile - Keemiainstituut, TTÜ

Kehtestatud TTÜ nõukogu 19.02.2013 määrusega nr 3 Muudetud TTÜ nõukogu 17.12.2013 määrusega nr 14 Muudetud TTÜ nõukogu 20.05.2014 määrusega nr 4 Muudetud TTÜ nõukogu 16.06.2015 määrusega nr 4 Muudetud TTÜ nõukogu 22.09.2015 määrusega nr 5 Tallinna Tehnikaülikooli õppekorralduse eeskiri

Eksamid ja arvestused | Tartu Ülikool

TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna info; Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool. Õppeainete konspektid ja teateid tudengitele vaata ka: vastava õppetooli leheküljelt vastava õppeaine leheküljelt Juhendmaterjale. Õppimine TTÜ-s (õppeinfo) Tallinna Tehnikaülikooli õppekorralduse eeskiri; Tallinna Tehnikaülikooli lõpetamise eeskiri

Õppekorralduse eeskiri – Ranail Stuudio OÜ

* * Õppekorralduse alused Õppetöö toimub õppekavade alusel. Õppekava on õpingute alusdokument Korralduslikult toimub õpe statsionaarses ja kaugõppe vormis statsionaarne õpe on õppevorm, mille puhul võib üliõpilasele ette näha igapäevase osavõtu õppetööst kaugõpe on õppevorm, mille puhul õpe toimub sessiooniti ning rõhk

SISEKAITSEAKADEEMIA

TTÜ õppekorralduse eeskiri (ÕKE) TTÜ lõpetamise eeskiri TTÜ keeleõppe korralduse eeskiri Rektori käskkiri vabaainete tasuta õppimise võimalustest Praktika korraldamisega seotud dokumendid jms. Õppekorraldus 16/09/2012

Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskiri ÜLDSÄTTED

Soovituslik TTÜ Informaatikainstituudi magistritööde hindamisjuhend. Magistritöö ja inseneriõppe lõputöö on iseseisev uurimuslik, arenduslik või rakenduslik loomingulise suunitlusega töö, milles sisaldub vastava erialaga seotud probleemi analüüs, ülesande püstitus ja lahendus [TTÜ lõpetamise eeskiri, 3. …

Doktorandile < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!

Eksamid ja arvestused Õppeainele registreerumisega võtab üliõpilane endale kohustuse läbida vastavas aines õpiväljundite lõpphindamine, st eksam või arvestus . Hinnata võib ka jooksva õppetöö käigus toimuvaid kontrolltöid, laboratoorseid töid, referaate jne, mille tulemusi ei kanta protokolli, kuid mis võivad olla aluseks

TTÜ Üliõpilasesinduse stipendiumikonkursi eeskiri

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Õppekorraldus | Tartu Ülikool

TTÜ Üliõpilasesinduse 12.09.2017 otsusega nr 34 TTÜ Üliõpilasesinduse stipendiumikonkursi eeskiri I Üldsätted 1. Käesolevas statuudis sätestatakse Tallinna Tehnikaülikooli (edasipidi: TTÜ) Tallinna Tehnikaülikooli õppekorralduse eeskiri, § 2, lg 1. 2 IV Tingimused 10. Stipendiumeid jagatakse järgmiste põhikriteeriumite alusel:

Õppekorralduse eeskiri < Õppetegevuse juhendid ja

LRK Autokoolitus OÜ Õppekorralduse eeskiri 4 2.2 Õppetöö maht ja kestvus on määratud kõikides mootorsõidukikategooriate õppekavades. 2.3 Õppetööd korraldab LRK Autokoolitus OÜ juhatus. 2.6 Õppeprogrammi koostab liiklusteooria õpetaja, lähtudes vastavatest normdokumentidest.28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: