Ttü õppekava täitmine sosbioboeren.nl
mindel mööbel
kuidas kirjutada e-kirja
müüa köögimööbel koos tehnikaga
võlaõigusseadus 630
open air museum tallinn


Õppetulemuste vaatamine - Home (Front Page)
ttü õppekava täitmine Eksmatrikuleerimine on üliõpilaste nimekirjast väljaarvamine. Õpingute jätkamine on võimalik eksternina, reimmatrikuleerudes või uuesti sisseastudes. Eksmatrikuleerimine toimub: seoses õppekava täitmisega täies mahus (tavaline lõpetamine) üliõpilase omal soovil (programmijuhi kinnitusega avaldus tuleb esitada oma valdkonna dekanaati)

3+2 magistrõppe õpingukorraldus
ttü õppekava täitmine (6) Õppekava täitmise nõuet ei kohaldata ning õppekulude hüvitamist ei nõuta üliõpilaselt, kes õpib tasuta ja täiskoormusega õppes ning kui tal on õppekava täitmiseks sooritamata üksnes lõpueksam või kaitsmata lõputöö. Õppekava täitmise ja õppekulude hüvitamise kohustus tekib üliõpilasel uuesti juhul, kui ta on viidud

Õppekava täitmine | Tartu Ülikool
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Ärikorraldus (MBA) < Magistriõpe < Tudengile
ttü õppekava täitmine TTÜ-s või mõnes teises kõrgkoolis Eestis või välismaal, on töötanud või töötavad õppimiseks valitud erialal ning töö käigus või tööga kaasnenud täiendõppe kursustel omandanud õpitava eriala jaoks olulisi teadmisi. Jätkem kohe meelde, et bakalaureuse õppekava läbimisel saab arvesse võtta vaid neid aineid ja …

-s antavad akadeemilised kraadid
ttü õppekava täitmine * * Magistriõppe õppekava TTÜ õppekavad on ainesüsteemse ülesehitusega ja moodulstruktuuriga Õppekava osad (võivad koosneda ühest või mitmest moodulist): Üldõpe Alusõpe Põhiõpe Eriõpe Vabaõpe Lõputöö * * Õppekava Alusõpe Ü l d õ p e P r a k t i k a V a b a õ p e Lõputöö 30 EAP Põhiõpe E r i 120 EAP E r i

Õppekorralduse eeskiri < Õppetegevuse juhendid ja
ttü õppekava täitmine Eksamid ja arvestused Õppeainele registreerumisega võtab üliõpilane endale kohustuse läbida vastavas aines õpiväljundite lõpphindamine, st eksam või arvestus . Hinnata võib ka jooksva õppetöö käigus toimuvaid kontrolltöid, laboratoorseid töid, referaate jne, mille tulemusi ei kanta protokolli, kuid mis võivad olla aluseks

Home (Front Page)
ttÜ ÕppeinfosÜsteem Õppetulemuste vaatamine Tudeng immatrikuleeritakse konkreetsele õppekavaversioonile, mis sisaldab nimekirja kohustuslikest ja valikainetest. Õpingute eesmärgiks on läbida kõik kohustuslikud ained ning vähemalt minimaalses mahus valikaineid. Õppekava võib sisaldada ka vabaaineid – need on kõik õppekavas

Bakalaureusetöö juhend - keemiainstituut, TTÜ
Õppekava täitmine nõutud mahus ja magistritöö edukas kaitsmine vastavalt TTÜ nõukogu poolt kehtestatud korrale. CUM LAUDE tingimused: Kaalutud keskhinne koos lõputööga vähemalt 4,60; Lõputöö kaitstud hindele "5"

ÕPINGUKORRALDUSEST TTÜ-s
lõpetamistingimused: = õppekava täitmine nõutud mahus kaalutud keskhindega mitte alla 2,0. = eesti ja võõrkeele eksami sooritamine vähemalt hindele 2 (rahuldav) = arvestatakse sooritusi, mis ei ole vanemad kui kahekordne nominaalne õppeaeg = diplom kiitusega (cum laude) antakse bakalaureuseõppe lõpetanule, 1) kes sooritas kõik eksamid hindele 3,4, või 5 2) kes kaitses lõputöö

MÄÄRUS - innomet.ttu.ee
(4) Magistrikraadi nimetusele võib sulgudes lisada õppekava nimetuse või peaeriala (spetsialiseerumise) nimetavas käändes. (5) TTÜ-s antava doktorikraadi nimetus on filosoofiadoktor, millele lisatakse sulgudes õppekava

Tallinna Tehnikaülikool
(lisatud TTÜ nõukogu 17.06.2014 määrusega nr 6) § 4. Lõputöö kaitsmisele ja lõpueksamile lubamise eeldused (1) Lõputöö kaitsmisele või lõpueksamile lubamise eelduseks on õppekava täitmine kuni lõputöö kaitsmiseni või lõpueksami sooritamiseni. Õppekava loetakse täidetuks, kui õppekava kõik moodulid on täidetud.28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: