Tartu ülikool võta taotlus sosbioboeren.nl
selver tallinn
ttü kuressaare kolledž
loto võidu väljamaksmine
eduard petlenkov ttu
kuidas asetad teadvusel kopsuvigastusega kannatanu


Eeldusained | Tartu Ülikooli õigusteaduskond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkondSotsiaalteaduste valdkondMeditsiiniteaduste valdkondLoodus- ja täppisteaduste valdkond. materjaliteadus, dok (Materials Science), füüsika, dok (Physics) 737 4603

| Tartu linn
Tulemusstipendiumi saamiseks tuleb ÕIS-i kaudu esitada taotlus sügissemestril ajavahemikul 1.septembrist kuni 30.septembrini, kevadsemestril 1. veebruarist kuni 28. veebruarini. Taotlus tuleb esitada igal semestril. Esimese aasta üliõpilased sügissemestril tulemusstipendiumi taotleda ei saa.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond tartu ülikool võta taotlus
Vastavalt õppekorralduseeskirjale võivad täiskoormuses õppivad üliõpilased taotleda õpingute pikendamist (õppe lõpukuupäeva edasilükkamist) akadeemilise mahajäämuse likvideerimiseks 12 kuu ulatuses. Osakoormusega õppe üliõpilastel on võimalus õpinguid pikendada osakoormusega õppes õpitud aja võrra. Õpingute pikendamise taotlus tuleb esitada enne õppe lõpukuupäeva

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA tartu ülikool võta taotlus
- SAISi avaldusele palume lisada ainult kandidaadi koostatud dokumente, nt CV, motivatsioonikiri, VÕTA taotlus. - Ülikool ei aktsepteeri SAIS i lisatud skaneeringut lõpudiplomist, akadeemilisest õiendist, …

Varasemate õpingute ja töökogemuse - Tartu Ülikool
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Õpingute pikendamine | Tartu Ülikool
8. november Tartu Linnavalitsus ootab spordisõpru kaasa rääkima Tartu linna aasta tegijate valimisel spordivaldkonnas. Tartu valib aasta tegijaid spordis 8. november 8. november Tartu Linnavalitsuse rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistusel, mis asub Tiigi 12 …

Üliõpilase õigused ja vajalikud vormid | Ühiskonnateaduste
VÕTA on protsess, mis lihtsustatult tähendab seda, et varasemalt omandatud teadmisi ja kogemusest õppimist on võimalik ülikoolis sisseastumistingimuste või õppekava täitmisel arvestada, et vältida juba õpitu taasõppimist.

VÕTA – Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine
VÕTA juhendid . VÕTA taotleja juhend. VÕTA hindaja käsiraamat . VÕTA taotluse esitamine (.doc failid): Taotlus varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel. Lisa 1 - õppeaine arvestamise taotlus. Lisa 2 - töökogemuse arvestamise taotlus. Lisa 3 - täiendusõppe arvestamise taotlus. OTSUS (täidab

Images of Tartu Ülikool Võta Taotlus tartu ülikool võta taotlus
Kui soovid teha koopiat varasemast Moodle´i kursusest või põhja ÕISis mitteregistreeritud ainele, siis võta ühendust eope@ut.ee, teatades loodava kursuse nime ja ainekoodi ning koopia tegemise korral ka kopeeritava kursuse nime. Kursuse loomisel saad abi juhenditest või õppedisaineritelt.

Avalduse esitamine 2019 | Tartu Ülikooli Narva kolledž
Taotlus koos dokumentidega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile oppetoetused@rtk.ee või posti teel (Riigi Tugiteenuste Keskus, Sõbra 56, 51013 Tartu). Lisainfo vajaduspõhise õppetoetuse saamise tingimuste kohta leiate haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt.

Üliõpilase õigused ja vajalikud vormid | Ühiskonnateaduste tartu ülikool võta taotlus
VÕTA juhendid . VÕTA taotleja juhend. VÕTA hindaja käsiraamat . VÕTA taotluse esitamine (.doc failid): Taotlus varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel. Lisa 1 - õppeaine arvestamise taotlus. Lisa 2 - töökogemuse arvestamise taotlus. Lisa 3 - täiendusõppe arvestamise taotlus. OTSUS (täidab

Tulemusstipendium | Tartu Ülikool tartu ülikool võta taotlus
Sügissemester 2019 VÕTA komisjon toimub 31.10.2019 Pane tähele! Varasemate õpingute ja töökogemusest õpitu arvestamist reguleerivad Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri (punkt 90) ja VÕTA kord.; Alates 2019/2020 õppeaastast on võimalik esitada üliõpilasel/eksternil üks VÕTA taotlus

Toetused (arhiiv) | Tartu Ülikool
Taotlust hindab VÕTA komisjon. Hindaja peab vastama taotlusele kirjalikult ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. Seega, kui on soov, et VÕTA-ga ülekantud ained läheksid arvesse VÕTA taotluse esitamise semestril, tuleb taotlus esitada vähemalt kuu enne semestri lõppu.

VÕTA nõustajad | Tartu Ülikool
VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist reguleerivad TÜ õppekorralduseeskiri, VÕTA kord ja VÕTA taotluse läbivaatamise tasu.. Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse üliõpilase taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada TÜ õigusteaduskonna VÕTA nõustajale (vaata VÕTA nõustajate kontakte altpoolt).Taotlust hindab VÕTA komisjon.28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: