Tartu ülikool kasutatud kirjandus sosbioboeren.nl
sezam mööbel
kuusakoski as lasnamäe tööaeg
asko tallinn
soome eesti tõlk
unenägude seletaja alkohil


Üliõpilastööde koostamise, viitamise ja vormistamise
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus Krull, E. (1998) Metodoloogilis-filosoofilised suundumused õpetamistegevuse hindamisel: protsessiväljundi paradigma, õpetamine arusaamiseks. Õpetajakoolitus. II õpetamise tõhususe hindamine.

Kasutatud kirjandus - tlu.ee
Kasutatud kirjandus Aarelaid, A. (1996). Kodanikualgatus ja seltsid Eesti muutuval kultuurimaastikul. Tallinn: Jaan Tõnissoni Instituut. Stubender, K. (2008). Kolmanda ja ärisektori partnerlus: arenguperspektiivid ja dilemmad. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, URL (külastatud märtsis

Kasutatud kirjandus | Kuidas parandada maailma
Kõik töö sisulises osas kasutatud teiste autorite originaalsed seisukohad, probleemipüstitused, tsitaadid, arvandmed jm peavad olema viidatud. Viide kirjutatakse sulgudesse viidatava teksti järele ja sisaldab autori nime (tema nime puudumisel pealkirja esimene sõna) ja …

TARTU ÜLIKOOL tartu ülikool kasutatud kirjandus
TARTU ÜLIKOOL. R. KALJO 1948, KASUTATUD. kategoorias: Kollektsioneerimine, Postkaardid alates 1945, Signeeritud postkaardid/Kunst, Eesti (eseme ID 97500770)

Kirjandus- ja teatriteadus | Tartu Ülikool tartu ülikool kasutatud kirjandus
Kasutatud kirjandus: Freiberg,I;Kutsar,K;Mardi,R. (1992). Esmaabi. Tallinn. Valgus. Liiger,M.;Pärn,M. (2006). Esmaabi käsiraamat. Tallinn. Pegasus

Images of Tartu Ülikool Kasutatud Kirjandus tartu ülikool kasutatud kirjandus
Püüa alati autorid üles leida, sest nad on tegelikult olemas! Vahel, kui neid ei ole märgitud, tuleb autorite asemel märkida asutus, kus töö tehti, nt (Tartu Ülikool, 2018). Kui ka asutust ei ole võimalik tuvastada, kasutatakse autori asemel pealkirja, nt (Viitamine teisele autorile või teosele, 2017).

Kasutatud kirjanduse suurmüük | Tartu Ülikool tartu ülikool kasutatud kirjandus
Jonuks, T. 2009. Eesti muinasusund. Tartu Ülikool. Kello, K. 2004. Põhjamaine vaarao. Tallinna raamatutrükikoda. Tallinn. Kiudsoo, M. 2016. Viikingiaja aarded Eestist.

Kasutatud kirjandus - dspace.ut.ee tartu ülikool kasutatud kirjandus
Kasutatud kirjandus Aarelaid, A. (1996). Kodanikualgatus ja seltsid Eesti muutuval kultuurimaastikul. Tallinn: Jaan Tõnissoni Instituut. Stubender, K. (2008). Kolmanda ja ärisektori partnerlus: arenguperspektiivid ja dilemmad. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, URL (külastatud märtsis

TARTU ÜLIKOOL. R. KALJO 1948, KASUTATUD. (97500770) - …
TARTU ÜLIKOOLI USUTEADUSKOND Tarmo Kulmar ÜLIÕPILASTÖÖDE KOOSTAMISE, VIITAMISE JA VORMISTAMISE PÕHIMÕTTED USUTEADUSKONNA ÜLIÕPILASTELE Tartu 2005 Juhendi teksti on toimetanud Siiri Rebane, usuteaduskonna nõukogu on juhendi läbi vaadanud ja täiendanud 21.12.2004 ja 18.01.2005 istungitel.

Kahemõõtmeline vöötkood ja selle kasutamine
Crystal, D. (2001). Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. (2006). Toim. T. Erelt.

Kasutatud kirjandus - Tallinna Ülikool tartu ülikool kasutatud kirjandus
Kasutatud kirjandus. Kasutatud kirjandus. Argyris, C. (1991). Teaching Smart People How to Learn. Harvard Business Review, 5-6, 99-109. Bailey, S. (2003). Academic Writing. A Practical Guide for Student. Autor ja ülikool. Autoriõiguse alused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Spicer, D. (1998). Linking Mental Models and Cognitive Maps as

Kasutatud kirjandus / Pronksiaeg | Muinasaeg tartu ülikool kasutatud kirjandus
Kasutatud kirjandus 16. Lisa 1 17. Lisa 2 18 Sissejuhatus. Merit Aktiva on raamatupidamise seadustele ja heale raamatupidamistavale vastav lihtne ja kasutajasõbralik raamatupidamisprogramm, mis on mõeldud nii väikestele kui ka keskmise suurusega firmadele. TARTU ÜLIKOOL

Kasutatud kirjandus - dspace.ut.ee
Päevaõpe, nominaalne õppeaeg 2 aastat Lõpetamisel omandatav kraad: humanitaarteaduse magister Miks õppida Tartu Ülikoolis kirjandus- ja teatriteadust? Põhjalikud teoreetilised ja kultuuriloolised teadmised ning rakenduslikud oskused eesti kirjanduse, maailmakirjanduse või teatriteaduse erialal

Kasutatud kirjanduse suurmüük | Tartu Ülikool tartu ülikool kasutatud kirjandus
Viimane võimalus hankida endale soodsalt kasutatud õppekirjandust! Kasutatud kirjanduse suurmüük TÜ raamatukogus 10. ja 11. veebruaril 2016 kella 12-18. 10. ja 11. veebruaril toimub viimane kasutatud kirjanduse müük raamatukogu fuajees trepi all endises õppekirjanduse hoidlas.

TARTU ÜLIKOOL
Erelt, M., Erelt, T. & Ross, K. (1997). Eesti keele käsiraamat.Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. Hint, M. (2004). Eesti keele foneetika ja morfoloogia, lk 64-7128718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: