Tartu ülikool ainetele registreerimine sosbioboeren.nl
ttu tallinna kolledz intranet
f8.pmo.ee/vgpswyid7duietv6k0scbdfywoa= /685x410/smart/nginx/o/2012/10/15/13739 50t1he1eb.jpg
gantz: o
ttü kultuuriklubi
travel man tallinn


Õppeainetele registreerumine | Tartu Ülikool

Team University of Tartu - Willem C. Vis Moot Näituse 20 . Geograafia osakond Vanemuise 46 . Tartu ülikooli loodusmuuseum Vanemuise 46 . TÜ zooloogia osakond Vanemuise 46 . Korp! Arminia Dorpatensis Õpetaja 11 . Nearby schools & colleges. Tartu Ülikool - Rahvatervishoid Ravila 19 . Eesti Loodusteaduste Olümpiaad

Tasulise õppe võimalused | Tartu Ülikool

tartu ülikool ainetele registreerimine
Tartu Ülikool on üks mainekamatest euroopa ülikoolidest, ning selle tunnustatus sõltub peamiselt sellest, kui palju tudengid panustavad õppimisse ning kuivõrd edukad nad on. Selleks, et Tartu Ülikooli hariduse kvaliteedi taset saaks iga aastaga tõsta, on vaja

Viljandi kultuuriakadeemia vabaained kevadsemestril

Teise kõrgkooli üliõpilane, kes soovib Tartu Ülikoolis õppida külalisüliõpilasena, peab täitma avalduse ning taotlema sellele nõusolekud nii oma kodukõrgkoolist kui Tartu Ülikooli vastava instituudi juhatajalt või teaduskonna dekaanilt. Külalisüliõpilasena saab õppida Tartu Ülikoolis 1 …

Õppijate registreerimine ainetele - ÕISi info ja abi

Teisel juhul vajutage õppetööle registreerumise mooduli esilehel nupule Üliõpilaste registreerimine. Mõlemal juhul avaneb ekraanil üliõpilaste ainetele registreerimise vorm (vt joonis). Esimesel juhul ehk ainekavast registreerimist alustades on aine juba ära valitud, vajadusel saab aineid registreerimisvormile juurde lisada.

Registreerimine teiste kõrgkoolide üliõpilastele | Tartu

tartu ülikool ainetele registreerimine
10. detsembril 2012 toimunud tänuüritusel ”Üliõpilaselt ülikoolile – ülikoolilt üliõpilasele 2012” anti Tartu ülikooli õppekvaliteedi edendamise auhind arvutiteaduse instituudile edukalt kavandatud, elluviidud ja tulemusliku õppekvaliteeti toetava tegevuse eest.

Kooli enesehindamisvahend | Tartu Ülikooli haridusteaduste

Veebinäitus tutvustab Tartu Ülikooli raamatukogu graafikakogu vanemat osa — Lääne-Euroopa 15.–18. Kunst ja kunstnikud Tartus 19. sajandil Veebinäitus tutvustab 19. sajandil Tartus tegutsenud kunstnike ja kunstiharrastajate loomingut Tartu Ülikooli raamatukogu kunstikogus.

Tartu Ülikooli Usuteaduskond

Kooli enesehindamisvahend on abiks koolidele põhikooli riikliku õppekava läbivate teemade teadlikumaks ja eesmärgipärasemaks käsitlemiseks õppe- ja kasvatusprotsessis. See on mõtlemise ja analüüsi abivahend või spikker, mida võib vaadata; või siis mõttekaart, mis aitab oma kooli läbivate teemade alast tegevust kaardistada. Kool saab selle abil ettekujutuse, kas neil ei ole

Õppekorraldus | Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Viljandi kultuuriakadeemia vabaained kevadsemestril. Ainetele registreerimine toimub ÕISis. Lisainfo: Tiia Kampus, õppekorralduse peaspetsialist, 435 5257, Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid.

Kursusele registreerumine | Tartu Ülikool

Õppeinfosüsteemis on kursustele registreerimine avatud vastavalt 15. maist ja 15. detsembrist ning jääb avatuks kuni semestri alguseni. Keelekursustel toimub intensiivne praktiline õppetöö, mistõttu regulaarne osavõtt on väga oluline ning enamasti on ka üheks kursuse läbimise tingimuseks. Praktilistel keelekursustel ei saa osaleda

Akadeemiline kalender | Tartu Ülikooli majandusteaduskond

Kõikidele ainetele, millel üliõpilane soovib osaleda, tuleb registreeruda õppeinfosüsteemis. Registreerumine sügissemestri õppeainetele algab 15. mail ja kevadsemestri õppeainetele 15. detsembril ning lõpeb vastava semestri alguseks. Lisaks tavapärastele registreerumisaegadele võib esimese semestri kohustuslikele õppeainetele registreerumine alata õppeaasta algusest …

Võõrkeeleõpetaja õppekava | Tartu Ülikooli

Kõikidele ainetele, millel üliõpilane soovib osaleda, Õppeainetele registreerimine. Kõikidele ainetele, Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid.

2010 a. | Tartu Ülikooli Narva kolledž

tartu ülikool ainetele registreerimine
Erialainfo leidmisel ja andmebaaside kasutamisel W.Struwe tn 1 asuvas TÜ raamatukogus aitab raamatukogu erialareferent Vilve Seiler vilve.seiler [ät] ut.ee, tel 737 5729. Haridusalast kirjandust leiab ka haridusteaduste instituudi raamatukogust Salme 1a-106.28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: