Sidekriips ja mõttekriips sosbioboeren.nl
autoforte tallinn
kuidas veresuhkrut alla saada
sais tallinna ülikool
rahva raamat kindle
juku järve keskus


i ; . • : •••:..-•• • t •-•• • • • - • I +•> *r 2) ja, ning, nii kui ka ette, kui neile eelneb üte, järellisand, kõrvallause, verbita lauselühend: Tulge siia, kulla poisid, ja näidake, kuidas te seda tegite. Külla tuli Ants, see vana naljahammas, ja/ning temaga koos kaks sõpra. Maja ees kasvasid kõrvuti nii vana mänd, mille latv oli kuivanud, kui ka noor kask.

See tühine tühik Meie igapäevases kirjalikus keelekasutuses on kaks tegelast – sidekriips ja mõttekriips –, kes on väliselt üsna sarnased, aga ometi erineva tähendusega. Segadus sidekriipsu ja mõttekriipsuga on suurenenud arvutiajastul. On veebikeskkondi, näiteks sotsiaalmeedia leheküljed või veebikommentaariumid, kus polegi võimalik mõttekriipsu

Kirjavahemärkide kasutus - Kirjavahemärgid RE: Sidekriips ja mõttekriips on erinevad asjad. Mina olin selline tühikupanija sel lihtsal põhjusel, et ei teadnud. Pole uurinud ka , sest olin arvamisel et peale punkti ja muid kirjavahemärke ju pannakse tühik, ju siis sidekriipsu järel käib ka.

occu-n~i-e a.., - -x Meie igapäevases kirjalikus keelekasutuses on kaks tegelast – sidekriips ja mõttekriips –, kes on väliselt üsna sarnased, aga ometi erineva tähendusega. Segadus sidekriipsu ja mõttekriipsuga on suurenenud arvutiajastul. On veebikeskkondi, näiteks sotsiaalmeedia leheküljed või veebikommentaariumid, kus polegi võimalik mõttekriipsu

Side- ja mõttekriips kriipsu asemel kolme punkti (sest mõttekriips ja miinusmärk võivad segi minna), mis samuti numbritega mõlemalt poolt kokku kirjutatakse: 19 26%, 6 9 °C. Nagu viimasest näi-test näeme, käib miinust tähistav kriips (mis on sama pikk kui mõtte-, mitte sidekriips) numbriga kokku ( 6), tehtemärgina

Keelesäuts. Side- ja mõttekriips – mõlemad on olulised Kui sidekriips asub kohas, kus ei tohi rida vahetada: näiteks telefoninumbris, seotud sõnas jne, tuleb kasutada murdumatut ehk "kõva" kriipsu (klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Miinus). Sidekriips ja mõttekriips. Sidekriips on lühike ja ta on mõeldud sõnade või sõnaosade sidumiseks.

Teede nimed – Wazeopedia sidekriips ja mõttekriips Mõttekriips ( – ) on kirjavahemärk, millega märgitakse lausekatkestust ja mõttepausi.. Seda kasutatakse koondlauses loetelu järel kokkuvõtusõna ees, kiilu eraldamiseks, muude lauseosade eriliseks esiletõstmiseks või lausekatkestuse tähistamiseks. Mõttekriipsu ümber jäetakse tühikud. Arvutikirjas on võimalik kasutada mitme pikkusega mõttekriipse.

Kasutaja arutelu:Jaak Känd – Vikipeedia Otsekõne ees on koolon ja jutumärkide järel punkti pole, nt Sõber õpetas mind: „Tänasida toimetusi ära viska homse varna.“ Mõttekriips on loetelu järel kokkuvõtva sõna ees, nt Harjutus sobib ergutuseks lastele, noorukitele, tööealistele inimestele ja vanuritele – kõigile vanuserühmadele.

Mõttekriips või sidekriips - EKI Keelenõuanne sidekriips ja mõttekriips Arvu ja ruutmeetri lühendi vahel on tühik, nt 17 m². Õige on 6. novembril (mitte „6-ndal novembril“). Kas on õigesti kirjutatud „140.aastase teatri kunstnikud“? – Peab olema kas 140aastase või 140-aastase. Kirjutage vanuses 7–19 aastat (arvude vahel on mõttekriips, mitte sidekriips

Side- ja mõttekriips sidekriips ja mõttekriips Side- ja mõttekriips Kuigi arvutikirjas tekstide puhul ei järgita sageli korrektset side- ja mõttekriipsu kasutamist, on neil kirjavahemärkidel täita erinev funktsioon. I. Nii on sidekriips seotud sõnade kokku- ja lahkukirjutamisega, aga ka teksti stiiliga (nt lugemist hõlbustav sidekriips).

Sidekriips ja mõttekriips on erinevad asjad - Perekooli Foorum Kas keegi selgitaks, mis on mõttekriips siis tegelikult? Miks ei sobinud tavaline lühike kriips aastaarvude vahele? Kuida seda tuleb klaviatuurilt võtta? Palun tehke puust ette ja punaseks, selgitage, millist klaviatuuri klahvi tuleb sidekriipsu jaoks kasutada! Jaak Känd …

Tekstitoimeti MS Word 2000 - htg.tartu.ee Kas mõttekriips jääb tekstis rea lõppu või lükkub uue rea algusesse? Aga sidekriips? Lugeda on mugavam, kui mõttekriips jääb eelmisele reale, kuid lahkukirjutatav mõttekriips uue rea alguses ei ole samuti suur viga. Kokkukirjutatav mõtte- või sidekriips (nt numbrite vahel) jääb eelmise rea lõppu.

Side- ja mõttekriips sidekriips ja mõttekriips 2) ja, ning, nii kui ka ette, kui neile eelneb üte, järellisand, kõrvallause, verbita lauselühend: Tulge siia, kulla poisid, ja näidake, kuidas te seda tegite. Külla tuli Ants, see vana naljahammas, ja/ning temaga koos kaks sõpra. Maja ees kasvasid kõrvuti nii vana mänd, mille latv oli kuivanud, kui ka noor kask.28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: