Magistritöö nõuded tallinna ülikool sosbioboeren.nl
kuidas taltsutada lohet
kaltsukas paavli
travel man tallinn
kuidas teritada saeketast
tap tap tallinn


Lõpetajale < Tudengile < Inseneriteaduskond < Teaduskond

Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate Instituut Andrus Heintalu Deklareerin, et käesolev magistritöö on minu iseseisva töö tulemus. Esitatud materjalide põhjal ei ole varem akadeemilist kraadi kaitstud. Töös kasutatud kõik teiste autorite materjalid on varustatud vastavate viidetega.


Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!

Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate Instituut Siret Remmelg SOTSIAALMEEDIA KASUTAMINE KAASAVAS RAAMATUKOGUNDUSES EESTI AVALIK-ÕIGUSLIKE ÜLIKOOLIRAAMATUKOGUDE NÄITEL Magistritöö Juhendaja: lektor Aira Lepik


TALLINNA ÜLIKOOL Haridusteaduste Instituut

Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate Instituut Andrus Heintalu Deklareerin, et käesolev magistritöö on minu iseseisva töö tulemus. Esitatud materjalide põhjal ei ole varem akadeemilist kraadi kaitstud. Töös kasutatud kõik teiste autorite materjalid on varustatud vastavate viidetega.


Tallinna Ülikool alandas Vaheri magistritöö hinnet - Eesti

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi


Lõputöö vormistamine < Lõputöö ja lõpetamine < Tudengile

TALLINNA ÜLIKOOL Haridusteaduste instituut LÕPUTÖÖDE KOOSTAMINE JA KAITSMINE Juhend Tallinn 2019 . 2 Doktoritöö koostamise ja vormistamise nõuded on esitatud Tallinna Ülikooli doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise eeskirjas. Magistritöö koostamise eesmärk on luua üliõpilasele võimalus teadusliku uurimistegevuse


Tallinna Ülikool alandas Vaheri magistritöö hinnet - Eesti

TALLINNA ÜLIKOOL Informaatika Instituut Sirle Budris MULTIMEEDIUMIPÕHISTE ÕPIOBJEKTIDE KOOSTAMINE Nõuded projekti e-VÕTI raames loodavatele õpiobjektidele Lisa 5. Koolitusvajaduse küsitlus. 3 kuid ka magistritöö autor nõustub Wiley (2000) lähteko-haga, et eelkõige on oluline, et tegemist oleks materjaliga, mida saab


Inseneriteaduskond < Teaduskond < Tallinna Tehnikaülikool

TALLINNA ÜLIKOOL Haridusteaduste Instituut LÕPUTÖÖDE KOOSTAMINE JA KAITSMINE Juhend magistritöö kirjutatakse üldjuhul eesti keeles. Eestikeelsele bakalaureuse- ja magistritööle 2016, § 27, p.2). Doktoritöö koostamise ja vormistamise nõuded on esitatud Tallinna Ülikooli doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise eeskirjas


TALLINNA ÜLIKOOL Informaatika Instituut Sirle Budris

Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.


TALLINNA ÜLIKOOL

mistõttu peab selle käigus teostatud vabaduse võtmisele seadma kõrgendatud nõuded. Magistritöö uurimisesemest on teadlikult välja Tallinn: Tartu Ülikool 2013. 11 T. Kolk, R. Maruste. PSKomm § 20. 12 R. Maruste. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja –vabaduste kaitse.


Tallinna Ülikool - cs.tlu.ee

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi


TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut

Magistritöö: Digitaalsed õpimängud MA: Designing a Game Tutorial Level on the Example of a Serious Game about Recycling Mikhail Fiadotau: 16.04.2019: Esin Kalay: Magistritöö: Digitaalsed õpimängud MA: Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala lõpetanute vilistlasuuring: Aira Lepik: 16.04.2019: Naimi Saartson: Magistritöö: Infoteadus MA


| Tallinna Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool on ainus ülikool Eestis, kus saab logistika alal magistrikraadi omandada. Kompetentne akadeemiline personal nii Tallinna Tehnikaülikoolist kui ka teistest Eesti ja välisülikoolidest, lisaks külalislektoritena praktikud ettevõtetest ja partnerorganisatsioonidest.


Lõpetajale < Tudengile < Inseneriteaduskond < Teaduskond

Magistritöö: Inimese ja arvuti interaktsioon MA: Ettevõtete ootused IT-juhi kompetentsidele: Tallinna Ülikooli õpikeskkonna ÕIS funktsionaalsused üliõpilaste vaates: Nõuded automatiseeritud tekstianalüüsile kuriteomustrite tuvastamiseks:
28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: