Hiiumaa pindala sosbioboeren.nl
mõõbel zip
tallinna lennujaam piletid
õhtuleht koomiks
kuidas vabaneda majasoomukast
vapiano päevapakkumised


Hiiumaa.ee hiiumaa info hiiumaa pindala

Hiiumaa peamised vaatamisväärsused nii looduse kui ka kultuuri vallas on koondatud nn tuletorniringi. Saarel leidub palju mõnusaid väikesi turismitalusid ja puhkemaju. Külasta kindlasti ka Hiiumaaga teetammi abil ühendatud Kassari saart, mis on kuulus looduskauni kadakametsa poolest.


Käina osavald - Hiiumaa vald

Hiiumaa metskonna metsamaa pindala jagunemisest majandamiskategooriate lõikes annab ülevaate joonis 3. Joonis 3. Metsamaa jagunemine majandamiskategooriate lõikes (%) Rangelt kaitstavad metsad – metsad, kus majanduslik tegevus on keelatud, sh loodusreservaadid, kaitsealade ja püsielupaikade sihtkaitsevööndid ja vääriselupaigad.


Hiiumaa – Vikipeedia

Hiiumaa vald on kogu Hiiumaa saart hõlmav maakonna ainus omavalitsus, Hiiumaa on armas, peresõbralik, loodust hoidva ja väärtustava elujõulise uuendusmeelse kogukonnaga saar Läänemeres, kus on atraktiivne elamis-, ettevõtlus- ja külastuskeskkond. Tule Hiiumaale!


Hiiu maakond – Vikipeedia hiiumaa pindala

Hiiumaa pindala on peaaegu 1000 km². Ristikujulise saare läbimõõt on ligikaudu 40 km, kuid pikim sirgjooneline vahemaa Sarvest Kõpuni on 60 km. Rannajoone pikkuseks on ligi 320 km, rannad on nõrgalt liigestatud. Hiiumaa kõrgeim punkt (68 m ü.m.p.) …


HIIUMAA VALD - Käina Vald

Hiiu maakond hõlmab terve Hiiumaa ja Kassari saare ning väiksemad laiud.Laidudest suurim on Vohilaid.Hiiumaast kagus asuvad Hiiumaa laiud, mille hulka kuulub tegelikult ainult osa maakonna piiridesse jäävatest väikesaartest.. Kõrgeim punkt on Tornimägi, 68 m.ü.m. Pikim jõgi …


Hiiumaa.ee turism ja majutus - Loodus hiiumaa pindala

Hiiumaa kaitsealade praktilist kaitset korraldab Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Hiiumaa talitus. Saarel asub 16 kaitseala , 17 hoiuala , 30 püsielupaika kaitsealustele liikidele. Kaitse alla on võetud 4 parki, 21 põlispuud, 26 rändrahnu, 3 maastikuelementi ja 4 põlispuude gruppi.


Hiiumaa.ee info hiiumaa pindala

Kassari on suuruselt viies saar Eestis, mille pindala on 19,3 km². Tema randa uhuvad Jausa, Käina, Vaemla, Kassari ja Õunaku lahe veed, kus on 40 laidu, karet ja rahu. Kassari vabanes mere alt 3000 aastat tagasi ja saare kõrgeim koht on 15 meetrit üle merepinna. Kassari edelaosas lookleb merre kolme kilomeetri pikkune kiviklibune Sääretirp.


Hiiumaa - Puhka Eestis

Käina vald asub Hiiumaa kaguosas, vald piirneb Emmaste, Kõrgessaare ja Pühalepa valdadega ning merega. Valla pindala on 188,5 km2, sellest on 12 630 ha metsamaad, 4 930 ha haritavat maad, 2 460 ha looduslikku rohumaad ja 5 420 ha muud maad. Käina vallas on üks alevik ning 34 küla, valla administratiivkeskus asub Käina alevikus.


Hiiumaa vald – Vikipeedia

Hiiumaa laiud on laiustik Väinameres Hiiumaa (Salinõmme ja Sarve poolsaare) ja Muhu vahel.. 43 laiu ja rahu kogupindala on 6,6 km².. Suurematel idapoolsetel laidudel (Heinlaiul, Kaevatsi laiul) ning neid ümbritsevatel rahudel karjatatakse noorloomi.Ülejäänud, sealhulgas Saarnaki, Hanikatsi, Vareslaid, Kõrgelaid, Ahelaid ja Kõverlaid, moodustavad aastast 1971 Hiiumaa laidude


Hiiumaa laiud – Vikipeedia hiiumaa pindala

Hiiumaa vallavalitsuses on praegu kaheksa liiget, lisaks viiele osavallavanemale veel majandusosakonna juhataja, rahandusosakonna juhataja ja vallavanem. Vallavalitsuse koosseisu täiendamiseks vallavanem konkursi välja kuulutaski. Reili Rand on Eestis teine vallavanem, kes ametiajal lapsepuhkusele läheb.


Hiiumaa.ee hiiumaa info - Hiiumaa ja Hiiu maakond

The main island of Saare County, it is located in the Baltic Sea, south of Hiiumaa island and west of Muhu island, and belongs to the West Estonian Archipelago. The capital of the island is Kuressaare , which in January 2018 had 13,276 inhabitants.


Images of Hiiumaa Pindala

Kuigi Kärdla sai 1938. aastal linnaks, jäi Hiiumaa ka Teise maailmasõja eelse Eesti Vabariigi ajal Läänemaa osaks. Hiiu maakond kui omaette maakond loodi 1946. aastal, kui tema ala eraldati Läänemaast. 1950. aastal moodustati sellest omakorda Hiiumaa rajoon ja 1. jaanuarist 1990 Hiiumaa maakond, mis 1991 nimetati ümber Hiiu maakonnaks.
28718

Gefaciliteerd door:

Namens de organisaties: