SOS voor biologische melkveehouders

  Save      Organic  Sector

Contact

De SOS-groep is een coalitie van biologische melkveehouders. 
Zij zetten zich in om als biologische voorlopers vrijgesteld te worden 
van het Fosfaatrechtenstelsel.


Roel Oostra            06-83987933

actie@sosbioboeren.nl